Administration

Πληροφορίες που αφορούν τα μέλη του έργου.

Διαχειριστής του έργου είναι ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ. Γενικά τηλέφωνα εδώ. Παρακάτω δίνουμε μερικές γενικές πληροφορίες και παραδείγματα εντύπων που πρέπει να συμπληρωθούν κατά περίπτωση. Ενδεχομένως να μην καλύπτονται από αυτές τις πληροφορίες όλες οι ιδιότητες των συμμετεχόντων στο έργο ή/και τα είδη αμοιβών. Έτσι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ζητά περισσότερες πληροφορίες που αφορούν ακριβώς την ιδιότητά του, τη θέση του στο έργο και το είδος αμοιβής από την κ. Μάγκυ Λάππα (210 727 5003) ή την κ. Κατ. Δέρβη (τηλ. 210 727 5041, Πανεπιστημιούπολη) στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, που είναι Υπεύθυνη των έργων “ΘΑΛΗΣ”. Τηλέφωνο Ταμείου (για την έκδοση εντολών πληρωμής) 210-727 5042.

Δείτε τα ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ. Δείτε την διευκρινιστική εγκύκλιο για ζητήματα του ΘΑΛΗ. Δείτε διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά τις μετακινήσεις μελών της ομάδας. Δείτε έγγραφο σχετικό με την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Εδώ δημοσιεύονται ανακοινώσεις που αφορούν τα προγράμματα ΘΑΛΗΣ.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

Για κάθε αμοιβή των συμμετεχόντων στο έργο χρειαζόμαστε:

οι οποίες υπογράφονται από τον Επιστ. Υπεύθυνο και κατατίθενται στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ.

Επιπλέον, για κάθε πληρωμή:

 • Για όσους έχουν θέση στο Δημόσιο (μέλη ΔΕΠ και τυχόν Ερευνητές), αντίγραφο της μισθοδοσίας τους.
 • Για όλους τους ερευνητές και μεταδιδάκτορες, παρουσιολόγιο.
 • Για όσους ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ για όλους πλην μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ: Κρατάμε αποδείξεις για τα έξοδα που καλύπτονται απο την ημερήσια αποζημίωση. Το ποσό που δεν θα δικαιολογηθεί με αποδείξεις, φορολογείται.

Τα αεροπορικά / ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το ξενοδοχείο τα φροντίζει Πρακτορείο ταξιδιών που προεκυψε μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό. Αν προγραμματίζετε κάποιο ταξίδι, ζητείστε από το Πρακτορείο να επιβεβαιώσει την ιδιότητά σας από τον επιστημονικό υπεύθυνο (ή τον Ευριπίδη). Για ταξίδια που δεν απαιτούν αεροπορικά / ακτοπλοϊκά εισιτήρια ούτε ξενοδοχείο, ετοιμάζετε έναν φάκελλο. Ειδάλλως, πρέπει να ετοιμαστουν 2 φάκελλοι, καθένας με την αντίστοιχη εντολή πληρωμής:

Ενας του ενδιαφερόμενου για ημερήσια αποζημίωση, εγγραφή στο συνέδριο και τυχόν άλλα εξοδα, που περιλαμβάνει: Ημερολογιο κίνησης, εντολή πληρωμής, φωτοτυπία των εισιτιρίων, πρόγραμμα του συνεδρίου κλπ. Σε περίπτωση που ενα μερος της ημερήσιας αποζημίωσης φορολογείται, χρειάζεται ένας επιπλέον φακελλος με Ημερολόγιο κινησης και εντολή πληρωμης.
και ένας αντίστοιχος αυτόνομος φάκελλος για το Πρακτορείο με το πρωτότυπο τιμολόγιο στα στοιχεία του ΕΛΚΕ, τις πρωτότυπες κάρτες επιβίβασης, Ημερολόγιο κίνησης που αφορά μόνο τη μετακίνηση και ξενοδοχείο, πρόγραμμα του συνεδρίου κλπ.

Γενικά, για τις αποζημιώσεις μετακινήσεων χρειάζονται:

 • Ημερολόγιο κίνησης συμπληρωμένο με ημερομηνίες και έξοδα και υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο και τον επιστημονικό υπεύθυνο. Η ημερήσια αποζημίωση για μέλος ΔΕΠ στο εξωτερικό είναι 80 ευρώ ενώ στο εσωτερικό το ελάχιστο μεταξύ 50 ευρώ και 1/60 των ακαθάριστων αποδοχών. Για τους συνεργάτες λιγότερο (π.χ. οι φοιτητές δεν δικαιούνται αποζημίωση χωρίς περαν του ποσου που δικαιολογείται με αποδείξεις). Στα έξοδα ταξιδιού στο εξωτερικό δεν καλύπτονται εισιτήρια αστικών τρένων / λεωφορείων.
 • Εντολή πληρωμής συμπληρωμένη με το συνολικό ποσό και υπογεγραμμένη από τον επιστημονικό υπεύθυνο.
  Αντίγραφο της κράτησης του αεροπορικού εισιτηρίου (e-ticket).
 • Πρωτοτυπες έντυπες Κάρτες επιβίβασης (boarding passes).
 • Τιμολόγιο αγοράς των αεροπορικών εισιτηρίων το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί στα στοιχεία του ΕΛΚΕ. Το τιμολόγιο πρέπει να είναι πρωτότυπο (όχι ηλεκτρονικό) ή τουλάχιστον σφραγισμένο / υπογεγραμμένο από τον εκδότη. Σε περίπτωση που το εισιτήριο έχει πληρωθεί με πιστωτική κάρτα, χρειάζεται αντίγραφο του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας όπου φαίνεται η χρέωση.
 • Τιμολόγιο ξενοδοχείου. Σε περίπτωση ξενοδοχείου εντός Ελλάδας το τιμολόγιο πρέπει να έχει εκδοθεί στα στοιχεία του ΕΛΚΕ ενώ στο εξωτερικό αρκεί απόδειξη στο όνομα του ενδιαφερόμενου, με ανώτατο όριο 170 Ευρώ/ημέρα σε ξενοδοχείο το πολύ 3 αστέρων. Στο εσωτερικό είναι περίπου 75 Ε τους θερινούς μηνες και κάτι λιγότερο τους χειμερινούς (με μικρή προσαύξηση σε Αθήνα και Θεσσαλονικη). Το παραστατικό (τιμολόγιο / απόδειξη) πρέπει επιπλέον να είναι πρωτότυπο (όχι ηλεκτρονικό) ή τουλάχιστον σφραγισμένο / υπογεγραμμένο από τον εκδότη. Σε περίπτωση που το ξενοδοχείο έχει πληρωθεί με πιστωτική κάρτα, χρειάζεται αντίγραφο του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας όπου φαίνεται η χρέωση.
 • Αν το ταξίδι αφορά συνέδριο στο οποίο ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει εργασία του, χρειάζεται αντίγραφο του προγράμματος του συνεδρίου, ολόκληρο το άρθρο (στο οποίο πρέπει να υπάρχει κείμενο ευχαριστιών στο έργο ΘΑΛΗΣ), και η απόδειξη του κόστους εγγραφής στο συνέδριο (σε περίπτωση που έχει πληρωθεί με πιστωτική κάρτα, χρειάζεται επιπλέον αντίγραφο του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας όπου φαίνεται η χρέωση).
 • Ειδικά άν το ταξίδι δεν αφορά παρουσίαση εργασίας σε συνέδριο αλλά ερευνητική συνεργασία, χρειάζεται έκθεση πεπραγμένων στην οποία δικαιολογείται η συνάφεια της ερευνητικής συνάντησης με τους σκοπούς του έργου, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο και τον επιστημονικό υπεύθυνο. Για σιγουριά ομως ας ετοιμάζεται μια έκθεση για κάθε μετακίνηση.
 • Εάν η διάρκεια του ταξιδιού είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια του συνεδρίου ή της ερευνητικής συνάντησης, τότε χρειάζεται μια επιστολή στην οποία θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να αναφέρει για ποιες ακριβώς μέρες ζητά ημερήσια αποζημίωση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο. Δεν δινεται αποζημίωση για μερες εκτος συνεδρίου παρα μόνο 1 (μια) μέρα συνολικά για μετακίνηση, είτε πριν ειτε μετά το συνέδριο.

ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δικαιολογούνται μονο αντικείμενα απαραίτητα για το φυσικό αντικείμενο (π.χ. υπολογιστές), άρα όχι smartphones κοστους <1500 Ε. Για κάθε αγορά χρειάζονται η περιγραφή και τιμή 3 μοντέλων με τις ίδιες βασικές προδιαγραφές, εκ των οποίων επιλέχτηκε το φθηνότερο.

Δικαιολογητικά:

– Τιμολόγιο επί πιστώσει στο όνομα του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ.
– Κατάσταση δαπανών και Κτηματολόγιο.
– Εντολή πληρωμής προς τον προμηθευτή (με ΑΦΜ) υπογεγραμμένη από τον Επιστ. Υπεύθυνο.
– Περιγραφή 3 ομοειδών μοντέλων: Οι 3 περιγραφές μπορεί να δωθούν ως εκτυπώσεις απο το Διαδίκτυο και μπορούν να ειναι απο τον ίδιο προμηθευτή.
– Επιστολή Αιτιολόγησης την οποία υπογράφει ο Επιστ. Υπεύθυνος και εξηγεί γιατί αγοράστηκε το αντικείμενο, πώς έγινε σύγκριση μεταξύ των 3 μοντέλων και γιατί επιλέχτηκε αυτό που αγοράστηκε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αυτό είναι το υποχρεωτικό κείμενο ευχαριστιών ώστε να προσμετρηθούν οι δημοσιεύσεις στα παραδοτέα. Μπορείτε να δείτε επιπλέον οδηγίες και επισημάνσεις σχετικά με την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας εδώ.

thales

This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek national funds through the Operational Program “Education and Lifelong Learning” of the National Strategic Reference Framework (NSRF) – Research Funding Program: THALIS –UOA (MIS 375891).